Dirigenten Masterclass – 8 juli 2017 – 9:30

Locatie: Gemini College

Op 8 juli 2016 organiseert het Ridderkerks Symfonie Orkest de jaarlijkse Dirigenten Masterclass. Meer en minder ervaren dirigenten krijgen weer de mogelijkheid om te werken met dit ambitieuze orkest en zich zo verder te bekwamen in hun vakgebied. Onder begeleiding van de vaste dirigent van het orkest, Marcel Geraeds, leren de kandidaten tijdens de Masterclass de fijne kneepjes van het vak. Directie is een vak apart. Partituren zijn uit het hoofd te leren, toonsoorten zijn te transponeren, muziekstijlen te analyseren, maar zien, voelen en ervaren wat je zelf met je bewegingen genereert bij het orkest is niet iets wat je elke dag kan meemaken!

Er zijn weer vijf cursisten die deze uitdaging aan willen gaan. Vrijdagavond 23 juni staat gereserveerd voor partituurstudie met piano, zaterdag 8 juli vindt de Masterclass met volledig orkest plaats. In totaal zullen vier partituren ingestudeerd en verfijnd worden, waarbij eigen interpretatie van de cursisten essentieel is. In eerdere jaren is gebleken dat dit voor zowel de cursisten als het orkest een zeer leerzame dag is!
Leerzaam voor het orkest, omdat alertheid en terugkoppeling van wat de dirigent schijnbaar wil, essentieel is voor een succesvolle uitvoering van de muziek.
Leerzaam voor de deelnemers van de cursus, omdat zij zullen leren hoe zij moeten bewegen om het orkest zo te laten spelen dat de eigen interpretatie van de muziek tot uiting komt.

De gehele dag is de zaal van het Gemini College geopend voor geïnteresseerde bezoekers. De toegang is gratis.
De dag wordt afgesloten met een gratis toegankelijk concert.